Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

LADISLAVA ŠEVČÍKA

Katastr

Hulváky
Popis ulice
  • Dělnická kolonie v jižní části byla vystavěná v letech 1911 - 1922. Zbylá část ulice pochází z let 1925 -1929 a poslední 2 domy pak z roku 1947.

Vývoj pojmenování ulice

1931 Sladkovského
Karel Sladkovský (1823–1880), český novinář, politik, představitel mladočechů. za svou politickou účast v revoluci r. 1848 odsouzen k trestu smrti, pak na 20 let žaláře, nakonec byl amnestován.
1940 Dvojlomená (Zweibruchgasse)
Podle charakteristického zalomeného tvaru ulice.
1945 Ladislava Ševčíka
Ladislav Ševčík (1908–1943), slévač VŽ z Hulvák (Varšavská 72), vedoucí ilegálního KV-KSČ, postřelen Gestapem 14.2.1943 na mostě z Vítkovic do Kunčic, zranění 16.2. podlehl ve vězeňské nemocnici.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla jižní část ulice demolována při dostavbě válcovny Kvarto na ocelárně VŽ.
byla prodloužena o zbylé torzo původní ulice Hybešovy.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie