Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

PODMOLOVA

Katastr

Přívoz
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice

Do roku 1931 tvořila součást Marxovy ulice, která zůstala přeložena k novému železničnímu podjezdu.

1931 Podmolova
Emil Podmol (1892–1917), rodák z Přívozu, podporučík čs. legií, padl v bitvě u Zborova.
1940 Podjezdní (Viaduktgasse)
Podle starého železničního podjezdu pod Severní dráhou.
1945 Podmolova
viz výše


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie