Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

PODROUŽKOVA

Katastr

Poruba
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1970 Emanuela Famíry
Emanuel Famíra (1900–1970), český malíř a sochař, prominentní umělec komunistického režimu, autor řady bust politických pracovníků.
1991 Podroužkova (Klikatá)
Adolf Podroužek (1871–1945), kulturní a tělovýchovný pracovník, zejména propagátor turismu a lyžařství, působil a žil v Ostravě.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie