Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

SKLADIŠTNÍ

Katastr

Přívoz
Popis ulice
  • Ulice byla vystavěna roku 1891.

Vývoj pojmenování ulice

1893 Na Chodníku (Am Steg)
Ulice pokračovala jen 3 metry úzkou uličkou (chodníkem) k nádraží SDF.
1911 Skladištní (Magazin Straße) (Defreggerova)
Podle původního skladiště patřícího železničnímu hospodářství Severní dráhy Ferdinandovy.
1990 Skladištní
Název zůstal zrušen z důvodu postupné demolice a neobydlenosti domů, ale již roku 1993 byl obnoven, jelikož se zde nachází různé provozovny (pekárna, budova ČSD apod.).
1993 Skladištní
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla prodloužena západně o původní ulici Chelčického.
zanikl západní úsek ulice v areálu Kovohutě.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie