Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ŽELAZNÉHO

Katastr

Muglinov
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1942 Kruhová (Ringgasse)
Podle okrouhlého tvaru původní ulice.
1945 Želazného
František Želazný (1896 - 1942), dělník z Muglinova, zatčen za ilegální činnost v KSČ, umučen v koncentračním táboře v Mauthausenu.

V roce 1963 bylo řešeno případné přejmenování ulice.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
výstavbou nového obytného souboru původní ulice zanikla.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie