Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NÁKLADNÍ

Katastr

Mor. Ostrava, Přívoz
Popis ulice
  • Vznikla z původního opuštěného úseku Vrchlického ulice (dnešní Mariánskohorská).

Vývoj pojmenování ulice
1939 Nákladní (Lastengasse)
Podle místního názvu, ulice vedla kolem továren, kde se nakládal materiál.

Název byl zrušen roku 1990 pro postupné demolice domů, ale roku 1993 byl znovu obnoven, z důvodu adres zdejších provozoven.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla prodloužena o další opuštěnou část Mariánskohorské ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie