Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ERVÍNA TENGLERA

Katastr

Muglinov
Popis ulice
  • Ulice vznikla v rámci výstavby řadových domů lokality Ve Vilách, budovaných od roku 2012.

Vývoj pojmenování ulice
2015 Ervína Tenglera
Ervín Tengler (1884-1944), místní rodák a učitel na obecné a měšťanské škole v Muglinově a Slezské Ostravě, historik a kronikář Ostravska a Slezska.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie