Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

RUSKÁ

Katastr

Vítkovice, Zábřeh
Popis ulice
  • Kolem roku ~1930 bylo pro Zábřeh vyprojektována prodloužení ulice západně až po tehdejší ulici Výškovickou, které ale nakonec nebylo realizováno.
  • V roce 1960 byla změněna správní hranice Vítkovic začleněním katastr. území Zábřeh - VŽ, tímto byla část ulice Ruská převedena ze Zábřehu do Vítkovic.

Vývoj pojmenování ulice

Do roku 1919 měla ulice jiný název ve Vítkovicích a jiný v Zábřehu.

Vítkovice 1890 Albertova (Albert Straße)
Albert Salomon Anselm von Rothschild (1844–1911), významný vídeňský bankéř, představitel Vítkovického horního a hutního těžířstva.
Zábřeh 1910 Palackého (Palacký Straße)
František Palacký(1798–1876), český historik, politik, spisovatel a organizátor českého národního hnutí.
společně 1919 Palackého
Sjednocení pojmenování pro celý průběh ulice, viz výše
1932 Verdunská
Verdun, francouzské město u kterého se odehrála jedna z nejkrvavějších bitev I. světové války.
1939 Hermanna Göringa (Hermann Göring Straße)
Hermann Göring (1893–1946), německý nacistický politik, zakladatel gestapa, vrchní velitel Luftwaffe.
V letech 1939–1945 byly VŽ začleněny do koncernu Reichswerke Hermann Göring.
1945 Ruská
Rusové, východoslovanské etnikum, které se zasadilo o osvobození naší republiky za II. světové války.

Roku 1968 padl spontánní návrh k přejmenování na třídu A. Dubčeka.

A v roce 1992 bylo navrženo přejmenování na ulici Rašínova.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla nově pojmenována i část ulice v Zábřehu.
byla v rámci výstavby nové Plzeňské ulice přestavěno jejich vzájemné spojení.
při výstavbě nové Místecké ulice bylo zrušeno jejich vzájemné spojení.
byla ulice prodloužena východně do nově rekonstruovaného areálu Dolní oblasti Vítkovic.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie